Výrobní postupy BIO esenciálních olejů, suprems a substitutes

Esenciální oleje se syntetizují a ukládají v mnoha částech rostlin.

Rostlinné esence plní funkci ochranou i reprodukční - např. odpuzují nebo přitahují hmyz. Esenciální oleje na terapeutické úrovni mají silné antimikrobiální účinky.

Existuje řada metod, jimiž mohou být těkavé složky aromatických rostlin extrahovány.

  • Parní destilace - rostlinný materiál je ponořen do vody, zahříván, ochlazován a výchozí produkt rozdělen na hydrolát a esenciální olej. Některé oleje mohou být citlivé na vysoké teploty a nelze je touto metodou získat.
  • Lisování za studena - pouze pro citrusové plody, vymačkáním citrusové kůry získáme velmi kvalitní esenciální oleje, nebot' oleje citrusů se nacházejí blízko povrchu slupky.
  • Extrakce - šetrná metoda u citlivého rostlinného materiálu jako jsou květy ( např. ylang - ylang). Používají se rozpouštědla např. ethanol nebo hexan. Výsledný produkt zvaný absolutum však může obsahovat i další rostlinné složky.
  • Enfleurage - tradiční proces dnes již jen málo využívaný. Na tenkou vrstvu živočisného tuku bez vůně se rozloží vrstva čerstvých květů např. jasmín. Tuk se postupně nasycuje aromatickými složkami květů a následně zpracovává alkoholem.